Hoa Hau Ao Dai 1995 - A Hau 4
Nguyễn Hoàng Phương Khanh

U.C. Berkeley

Á Hậu 4 Bắc Cali 1995

[ Pageant Home | VietScape Home | Next ]

Copyright (c) 1996-2005 VIET ET Foundation