2003 Pageant
2003 PAGEANT WINNERS

Á Hậu I
Trần Lê Vân Quỳnh


Á Hậu III
Nguyễn Hoàng Anh Thy


Hoa Hậu Áo Dài 2003
Đỗ Thanh Xuân

Á Hậu I
Trịnh Thị Ngọc ChâuÁ Hậu IV
Đặng Thị Hồng Nga


Á Hậu Duyên Dáng
Lương Tâm Hân Diana

Á Hậu Thân Thiện
Nguyễn Thị Mỹ Diễm

These pictures were taken with Digital camera

[ Pageant 2003 | Gallery Index | VietScape | VietET Group ]


Copyright © 2003-2004 VietET Group